COVID 19: Přijali jsme patřičná opatření v souladu s nařízením vlády. JSME VÁM PLNĚ K DISPOZICI.

Realizace projektu Pořízení 2 elektromobilů k podnikatelským účelům společnosti Select Automotive s.r.o. - publicita

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0021010
Jméno žadatele: Select Automotive s.r.o. 

Termín realizace: 17. 3. 2020 – 28. 5. 2021
Způsobilé výdaje: 874 503,30 Kč
Výše dotace: 262 350,99 Kč

Popis projektu: Cílem projektu je pořízení elektromobilů za účelem zahájení přechodu společnosti Select Automotive s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Závěry a výsledky: V rámci projektu bylo hlavním cílem posílit konkurenceschopnost postavení společnosti Select Automotive s.r.o. na trhu, a to díky zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy (elektromobility). Pořízení elektromobilu se pozitivně promítne v oblasti snižování provozních nákladů v rámci mobility klíčových zaměstnanců společnosti. Realizace projektu umožnila v konečném důsledku jak úsporu primárních energií, tak snížení produkce emisí CO2. 

Fotografie realizovaného projektu:

 

Zašlete nám poptávku

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.